Geloven 3.0

Politiek, religie, sport, gezondheid

Berichtdoor Dukka » di jan 17, 2006 10:53 pm

Pluizer schreef:Wat is de Duivel/Satan dan wel, als hij geen god is? Denk je dat de Duivel/Satan echt bestaat?

Of de Duivel bestaat of niet heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Maar ik geloof (dus niet denk) dat in iedereen een beetje Duivel schuilt, netzoals in iedereen God zich bevind. Ik geloof dat de Duivel niet bestaat als persoon, maar eerder bestaat uit een aantal 'kwade' geesten.
Ik heb gelezen dat de Heilige Geest staat voor een vrouwelijke gestalte van god. Zodoende heb je dan Vader, Moeder, en Kind. Is dat een algemeen aanvaarde interpretatie, een vrouwelijke Heilige Geest?

In mijn ogen is God geen man of vrouw, God is 'iets' daarboven. Dat de Heilige Geest het vrouwelijke gestalte van God is, heb ik nog nooit eerder gehoord.
Bedoel je dat god een Superjezus is, en Jezus een Supergod, etc.?

God is inderdaad 'super', en als Jezus God is...
Ja zeg, ik ben toch niet voor joker deze hoge berg opgevlogen om de grote Dalai Dukka te raadplegen? Moet de arme Pluizer alles zelf doen?

Het gaat niet om het doel, maar om de reis daar naar toe :)


Overigens heb ik vandaag een stukje gelezen over een Nederlandse podcastingde priester. Straks maar eens zijn ochtendshow beluisteren om te kijken of het wat is. Voor de andere geïnteresseerde:
http://www.catholicinsider.com/ (is wel in het Engels)
"This is a business for lame ducks."
Dukka
Member
 
Berichten: 109
Geregistreerd: za jan 14, 2006 2:08 pm

Berichtdoor diederik » wo jan 18, 2006 5:55 pm

Ik geloof ook (ik ben Christen).
diederik
Member
 
Berichten: 98
Geregistreerd: wo jan 18, 2006 5:35 pm

Berichtdoor Pluizer » do jan 19, 2006 7:16 pm

Dukka schreef:
Pluizer schreef:Wat is de Duivel/Satan dan wel, als hij geen god is? Denk je dat de Duivel/Satan echt bestaat?

Of de Duivel bestaat of niet heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Maar ik geloof (dus niet denk) dat in iedereen een beetje Duivel schuilt, netzoals in iedereen God zich bevind. Ik geloof dat de Duivel niet bestaat als persoon, maar eerder bestaat uit een aantal 'kwade' geesten.

Dus je gelooft dat geesten bestaan? Wat houden die geesten dan in? Zijn het geesten van levende mensen, van overleden mensen, of van andere krachten?

Dukka schreef:In mijn ogen is God geen man of vrouw, God is 'iets' daarboven.

Ik zie god als de natuur. Met natuur bedoel ik niet alleen de Aarde, maar ook het heelal en wat er eventueel buiten ligt.

Dukka schreef:Dat de Heilige Geest het vrouwelijke gestalte van God is, heb ik nog nooit eerder gehoord.

Voor mij was het ook nieuw, die theorie.

Dukka schreef:
Pluizer schreef:Bedoel je dat god een Superjezus is, en Jezus een Supergod, etc.?

God is inderdaad 'super', en als Jezus God is...

Hoe past dit dan bij de uitleg dat Jezus de "Zoon van God" is?

Dukka schreef:Het gaat niet om het doel, maar om de reis daar naar toe :)

De weg is het doel? Dat is bij mijn weten een oosterse spreuk. Taoïstisch, misschien?

Dukka schreef:Overigens heb ik vandaag een stukje gelezen over een Nederlandse podcastingde priester. Straks maar eens zijn ochtendshow beluisteren om te kijken of het wat is.

Die podcastende priester heb ik deze week op de televisie gezien. Het werd gekscherend "godcasting" genoemd.

Misschien kan McDuck ook podcasting aanbieden? Een podcastende Pluizer?
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » do jan 19, 2006 7:38 pm

Momenteel ben ik bezig met het 'Geheime boek van Johannes', de lange versie, ook wel het 'Apocryphon volgens Johannes' genoemd. Hierin staat een scheppingsverhaal dat Christus bevat. Christus zou boven de god van het Oude Testament staan, volgens dat verhaal. Er zijn opmerkelijke overeenkomsten met het begin van Genesis, maar ook opmerkelijke verschillen. Zo is de zondeval er geplaatst in de godenwereld, vóórdat de mens is ontstaan.

De term "apocrief" staat o.a. voor boeken die als een geheime leer beschouwd werden, voor de meer gevorderde gelovige, als het ware. Zo zou er een 'Geheime evangelie van Marcus' geweest zijn, met passages die niet in de Bijbel te vinden zijn. Een fragment daarvan is bewaard gebleven.

Hieronder wederom een aantal apocriefe fragmenten, uit het 'Evangelie volgens Filippus' en 'Evangelie van Thomas:

- - - - - - -

Een heiden sterft niet,
omdat hij nooit zo geleefd heeft
dat hij zou kunnen sterven.

Wie op de waarheid heeft vertrouwd,
die heeft leven gevonden;
deze mens loopt wel het gevaar om te sterven,
omdat hij leeft.

(Evangelie volgens Filippus 4)

- - - - - - -

De Heer ging de ververij van Levi binnen.
Hij nam tweeënzeventig doeken in
verschillende kleuren.
Hij deed ze in een ketel
en haalde ze er allemaal wit uit.
Hij zei:
'Zo is ook de Zoon van de Mens gekomen:
als verver.'

(Evangelie volgens Filippus 45)

- - - - - - -

Zijn leerlingen zeiden tegen hem:
Op welke dag zal de rust van de doden tot stand komen
en op welke dag zal de nieuwe wereld komen?
Hij zei tegen hen:
Wat jullie verwachten is gekomen
maar jullie herkennen het niet.

(Evangelie van Thomas 51)

- - - - - - -
Laatst bijgewerkt door Pluizer op do jan 19, 2006 9:03 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » do jan 19, 2006 8:05 pm

Een reden waarom ik weg ben van apocriefen, is dat ze me aan het denken zetten. Ze bevatten o.a. christelijke theorieën die afwijken van wat mij geleerd is. Misschien is het vergelijkbaar met het volgen van een roomskatholieke dienst, terwijl je zelf protestants bent. Of andersom.
De islam verwijst ook naar Jezus. Hij heeft er een andere naam, en men ziet hem als profeet. Ik ben nieuwsgierig naar wat zij te melden hebben.
Ik ben van mening dat kerken het geloof maar ten dele belichten, o.a. vanwege kerkscheuringen. Ik ben op zoek naar invalshoeken, en naar verworpen bouwstenen.

Hieronder een uitleg van de term "apocriefen", afkomstig van Wikipedia. (Daar staan vele linken in de uitleg, die hier zijn weggevallen.)

- - - - - -

Apocrief
(Doorverwezen vanaf Apocriefen)

Apocrief is een term waarmee doorgaans bepaalde -de niet-officieel erkende - christelijke bijbelboeken worden aangeduid. Er bestaat echter ook een alledaagse betekenis. Het woord 'apocrief' komt van het Griekse apokruphos dat "geheim", "verborgen" betekent.


Inhoud
1 Apocriefe boeken van de Bijbel
1.1 Apocriefen bij de Hebreeuwse Bijbel
1.2 Apocriefen bij het Nieuwe Testament
2 Niet-religieus gebruik
3 Externe links


Apocriefe boeken van de Bijbel
Zowel bij de Hebreeuwse Bijbel als het Nieuwe Testament bestaan er verschillende apocriefe boeken. Een deel daarvan wordt binnen het christendom wel gebruikt, maar als minder gezaghebbend beschouwd als de boeken die tot de "canon" behoren. Een ander deel wordt daarentegen binnen het christendom als dwaalleer beschouwd of minstens met enige scepsis bekeken.

- Apocriefen bij de Hebreeuwse Bijbel
Naast de Hebreeuwse Bijbel bestaam er verschillende geschriften die niet behoren tot de Hebreeuwse canon. Sommigen ervan gaan terug op oorspronkelijk in het Hebreeuws of Aramees geschreven handschriften. Anderen zijn oorspronkelijk in het Grieks geschreven.

Een deel van deze apocriefen is ook wel bekend onder de naam "deutero-canonieke boeken". Deze deutero-canonieke boeken werden door de Concilies van Florence (1441) en Trente (1546) in de canon van de Rooms-katholieke Kerk opgenomen omdat ze ook als geïnspireerd beschouwd worden. Het woord deutero-canoniek duidt aan dat ze in tweede instantie tot de canon gerekend worden.

Deze bijbelboeken worden door de protestantse kerken niet als theologisch en geestelijk gezaghebbend erkend en maken volgens hen geen deel uit van de Bijbel. De eerste versie van de (protestantse) statenvertaling bevatte de deutero-canonieke boeken overigens wel, maar werden voorafgegaan door een 'waarschuwing voor de lezer' dat de boeken weliswaar nuttig waren om te lezen, maar niet tot de canon behoorden. In latere (protestantse) bijbeluitgaven werden de boeken echter weggelaten.

De deutero-canonieke boeken zijn:

Tobit (Tobias)
Judith
Boek der Wijsheid
De wijsheid van Jezus Sirach
Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)
Esther (deutero-canoniek deel)
Gebed van Azaria (Dan. 3)
Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
Susanna (Dan. 13)
Bel en de draak (Dan. 14)
Gebed van Manasse
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën

Naast deze deuterocanonieke boeken, bestaan er ook nog een aantal andere apocriefe geschriften. Zij zijn door de christelijke kerken niet in de canon opgenomen, hoewel ze soms door de Kerkvaders en kerkelijke schrijvers uit de eerste eeuwen geciteerd worden. Ze worden wel door sommige Oosters-orthodoxe Kerken erkend en maken deel uit van de Septuagint (de belangrijkste Griekse bijbelvertaling, bestemd voor de Joden in de diaspora).

De aprocriefen zijn:

Ezra III
Ezra IV
Makkabeeën III
Makkabeeën IV
Psalm 151

- Apocriefen bij het Nieuwe Testament
Zie ook Apocriefen van het Nieuwe Testament
Ook met betrekking tot het Nieuwe Testament bestaan apocriefe boeken, die door de Rooms-katholieke Kerk en protestantse kerken om uiteenlopende redenen zijn afgekeurd. Niet elk boek, dat niet-canoniek is, is daarmee apocrief. Apocriefen willen bewust onderdeel uitmaken van het Nieuwe Testament, worden doorgaans aan een apostel toegeschreven en de totstandkoming vond plaats tijdens de oudheid.

Tijdens de Canonvorming van het Nieuwe Testament kwam het tot een scheiding tussen canonieke en apocriefe boeken. Zo waren sommige apocriefen in gebruik bij en bewerkt door volgelingen van gnostische leraren, van andere apocriefen werd de authenticiteit betwist en van weer andere geschriften werd beweerd dat zij ketterijen bevatten. Een groot aantal christelijke en filosofische geschriften werd gevonden in 1945 bij Nag Hammadi, de zogenaamde Nag Hammadi-geschriften, waaronder ook gnostiserende apocriefen:

Evangelie van Thomas (kort en het bekendst; het bestaat uit 114 uitspraken die van Jezus zouden zijn)
Evangelie van de waarheid toegeschreven aan Valentinus
Evangelie van Philippus waarschijnlijk geschreven door een leerling van Valentinus
Evangelie van Maria Magdalena, onder de aandacht gekomen door De Da Vinci Code van Dan Brown
Handelingen van Johannes, met een uitgewerkte gnostische scheppingsmythe

Voor meer apocriefen zie bijbel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel

Er bestaan uitgaven (onder andere van Prisma) waarin Nederlandse vertalingen van (enkele van) deze geschriften zijn gebundeld.


Niet-religieus gebruik
In het alledaagse spraakgebruik wordt met apocrief bedoeld dat de authenticiteit van een verhaal twijfelachtig is of zelfs ontbreekt. Het begrip wordt dan gebruikt om een verhaal aan te duiden dat desondanks vaak wordt verteld en algemeen wordt geloofd.
In literatuur verwijst apocrief naar werken die worden toegeschreven aan iemand anders dan de werkelijke auteur, veelal aan een beroemd persoon, zoals in de cyclus van Ossian die in werkelijkheid werd bedacht door James Macpherson.


Externe links
De apocriefe geschriften http://www.statenvertaling.net/apocriefen.html
De tekst van het Thomas-evangelie http://www.thomasevangelie.nl

- - - - - - -
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocriefen
- - - - - - -
Laatst bijgewerkt door Pluizer op do jan 19, 2006 9:23 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » do jan 19, 2006 8:26 pm

Hieronder een uitleg over Apocriefen van het Nieuwe Testament, afkomstig van Wikipedia. (Daar staan vele linken in de uitleg, die hier zijn weggevallen.)

- - - - - - -

Apocriefen van het Nieuwe Testament

Apocriefen van het Nieuwe Testament zijn boeken, die aanspraak maken onderdeel van het Nieuwe Testament te zijn, doorgaans onder toegeschreven auteurschap van een apostel zijn gesteld, reeds bestonden in de oudheid en niet zijn opgenomen in de canon van een of meer christelijke kerken.

Bij het vaststellen van de Bijbelse canon, en de Canonvorming van het Nieuwe Testament, werd een grote hoeveelheid werken om uiteenlopende redenen uitgesloten van opname in het Nieuwe Testament. Deze boeken heten dus apocriefen.

De Ethiopisch-orthodoxe Kerk erkent de Handelingen van Paulus alsmede enkele voor Ethiopië unieke boeken, welke door alle andere kerken als apocriefen worden beschouwd. Een strikte scheiding tussen canonieke en apocriefe geschriften maakt de Ethiopisch-orthodoxe Kerk in tegenstelling tot de andere kerken van het christendom echter niet.

Boeken die wel pretenderen onderdeel uit te maken van het Nieuwe Testament, maar waarvan niet objectief is vastgesteld kunnen worden dat ze in de oudheid bestaan hebben, zoals het middeleeuwse Evangelie van Barnabas (hoewel het Epistel van Barnabas soms zo werd genoemd) en nieuwe openbaringen zoals het Boek van Mormon en de boeken van Jakob Lorber, worden niet tot de apocriefen gerekend.


Inhoud
1 Jeugdevangelies
2 Joods-christelijke evangelies
3 Gezegden evangelies
4 Moraalevangelies
5 Passie-evangelies
6 Gnostieke teksten
6.1 Algemeen gnostische teksten
6.2 Sethiaanse gnostische teksten
6.3 Ritualia
7 Maria
8 Handelingen van de Apostelen
9 Brieven
10 Visioenen
11 Allerlei
12 Fragmenten
13 Verdwenen werken


Jeugdevangelies
Het gebrek aan informatie over de jeugd van Jezus in de canonieke evangelies van Markus, Matteüs, Lucas en Johannes wordt gecorrigeerd door een aantal teksten die zich alleen met deze periode uit het leven van Jezus bezighouden:

Het Protevangelion van Jacobus (ook wel het Evangelie van Jacobus genoemd)
Het Kinder-evangelie van Thomas (niet te verwarren met het Evangelie van Thomas)
Het Evangelie van Pseudo-Matteüs (ook wel de Geboorte van Maria en Kindertijd van de Verlosser)
Het Leven van Johannes de Doper
De Geschiedenis van Josef de Timmerman
Het Arabische kinder-evangelie
Het Libellus de Nativitate Sanctae Mariae (ook wel Geboorteverhaal van Maria)
Het Latijns geboorte-evangelie

Veel van de kinder-evangelies blijken te zijn gebaseerd op een combinatie van het Kinder-evangelie van Thomas en het Protevangelium van Jacobus.


Joods-christelijke evangelies
De sekte in de vroege kerk die een sterke verbondenheid met het jodendom kende en de joodse wetten volgde, gebruikte een geheel eigen verzameling evangelies:

Het Evangelie van de Hebreeën
Het Evangelie van de Nazareeërs
Het Evangelie van de Ebionieten

Omdat zij slechts bewaard zijn gebleven als verspreide logia binnen de kritische commentaren van de groepen die hen destijds bestreden, stellen moderne theologen dat zij wellicht verschillende benamingen zijn voor hetzelfde, hoewel de logia die aan het Evangelie van de Ebionieten worden toegeschreven meer onderscheiden zijn dan de overige. Er is ook gesuggereerd dat het Evangelie van de Hebreeërs een vroege versie van het Griekse Evangelie naar Matteüs kan zijn geweest.


Gezegden evangelies
Twee teksten hebben de vorm van een korte verzameling logia—gezegdes en korte gelijkenissen—die niet zijn ingebed in een verhaalstructuur:

Het Evangelie van Thomas (niet te verwarren met het Kinder-evangelie van Thomas)
Het Evangelie van Philipus


Moraalevangelies
Enkele teksten nemen de vorm aan van discussies over moraliteit, in het bijzonder over seksuele onthouding, meestal in de vorm van een discussie tussen Jezus en een of meerdere discipelen.

Griekse evangelie van de Egyptenaren
Boek van Thomas de Rivaal (ook wel het Boek van Thomas, Epistel van de Rivaal of Brief van de rivaal)


Passie-evangelies
Een aantal evangelies houden zich speciaal bezig met de Passie (d.w.z. de dood van Jezus en zijn vermeende Opstanding):

Het Evangelie van Petrus
Het Evangelie van Nicodemus (ook wel Handelingen van Pilatus)
Het Evangelie van Bartholomeüs
Het Vragen van Bartholomeüs
De Wederopstanding van Jezus Christus (dat claimt volgens Bartholomeüs te zijn)

Hoewel er drie teksten zijn die de naam Bartholomeüs dragen, is het mogelijk dat een van de twee teksten Vragen van Bartholomeüs en Wederopstanding van Jezus Christus in feite het onbekende Evangelie van Bartholomeüs is.


Gnostieke teksten
Sommige teksten hebben de vorm van een uiteenzetting van de dualistische cosmologie en gnostieke ethiek. Dit neemt vaak de vorm aan van een dialoog waarin Jezus esoterische kennis uiteenzet, terwijl zijn discipelen daar vragen over stellen. Er is ook een tekst, bekend als de Epistula Apostolorum, die uit polemiek bestaat tegen de gnostische esoterica, maar die wel in een soortgelijke stijl geschreven is als de gnostische teksten.

- Algemeen gnostische teksten
Gnostische Apocalyps van Petrus (zeer verschillend van de gelijknamige Apocalyps van Petrus
De Wijsheid van Jezus Christus (ook wel de Sophia van Jezus Christus en de Sophia Jesu Christi)
De Brief van Eugnostos (ook wel het Epistel van Eugnostos)
De Dialoog van de Verlosser
Het Evangelie van Maria Magdalena (ook wel Evangelie van Maria)
Interpretatie van Kennis
Het Evangelie van Waarheid
Pistis Sophia

Hoewel de brief van Eusegius Jezus niet noemt, denkt men dat het de basis vormt voor de Sophia Jesu Christi en het wordt daarom wel tot de apocrieven gerekend.

- Sethiaanse gnostische teksten
De Sethianen waren een gnostische groep die aanvankelijk de bijbelse Seth vereerden als messiaanse figuur, maar later Jezus als een reïncarnatie van Seth gingen beschouwen. Ze produceerden een groot aantal teksten waarin hun esoterische kosmologie wordt uiteengezet, meestal in de vorm van visioenen:
[dubbel punt suggereert opsomming, maar die ontbreekt. Pluizer, 21-01-2006]

- Ritualia
Het Eerste Boek van Jeu en het Tweede Boek van Jeu


Maria
Verscheidene teksten (meer dan 50) bestaan uit beschrijvingen van de gebeurtenissen rond het lot van Maria (de moeder van Jezus).

De Thuisreis van Maria
Het Inslapen van de Moeder van God


Handelingen van de Apostelen
Diverse teksten houden zich bezig met de levens van de apostelen -

De Handelingen van Johannes
De Handelingen van Petrus (het laatste deel wordt soms apart gevonden en heet dan het Martelaarschap van Petrus)
De Handelingen van Petrus en Andreas
De Handelingen van Petrus en de Twaalf
De Handelingen van Petrus en Paulus
De Negen boeken van Clemens
De Handelingen van Philipus
De Handelingen van Thomas
De Handelingen van Paulus, waarin tekstdelen die soms apart worden gevonden, waaronder:
- De Handelingen van Paulus en Thecla


Brieven
Er zijn ook zogenaamde niet-canonieke brieven, waaronder enkele die door de vroege kerk zeer hoog gewaardeerd werden -

De Brief van de Korintiërs aan Paulus
De Derde brief aan de Thessalonicenzen
De Brief aan de Ioniërs (brief van Paulus)
De Brief aan Seneca de Jongere (brief van Paulus)
De Brieven van Jezus Christus en Abgarus, koning van Edesa


Visioenen
Verscheidene werken worden omkleed als een visioen, vaak handelend over de toekomst, het leven na de dood of beiden.

Apocalyps van Petrus (heel anders dan de Gnostische Apocalyps van Petrus
Apocalyps van Thomas (ook wel de Openbaring van Thomas)
Apocalyps van Stephanus (ook wel de Openbaring van Stephanus)
Eerste apocalyps van Jacobus (ook wel de Eerste Openbaring van Jacobus)
Tweede apocalyps van Jacobus (ook wel de Tweede Openbaring van Jacobus)
Apocalyps van Paulus (met een verandering van degene die het visioen heeft, dan wordt het de Apocalyps van de Maagd)


Allerlei
Er zijn nog teksten die zich met meer uiteenlopende zaken bezig houden:

De Fundering
De Schat
Het Apocryphon van Jacobus (ook wel het Geheime Evangelie van Jacobus)
Het Gebed van Paulus
De Preek van Paulus
De Prediking van Paulus (ook wel Literatuur van Clemens en Pseudo-Clemens)
De Canons van de Apostelen


Fragmenten
Er zijn ook nog kleine fragmenten van soms onbekende of onzekere teksten.

Enkele van de meer belangrijke fragmenten zijn:

Het Onbekende Berlijn Evangelie
Het Naasseense Fragment
Het Fayum Fragment
Het Geheime evangelie van Marcus
De Oxyrhynchus Evangeliën
Het Egerton Evangelie


Verdwenen werken
Er zijn ook diverse teksten die tot de apocrieven gerekend zouden worden en in vele antieke bronnen worden genoemd, maar waar geen tekst meer van bewaard is gebleven:

Het Evangelie van Matthias (waarschijnlijk niet te verwarren met het Evangelie naar Matteüs)
Het Evangelie van de vier Hemelse Rijken
Het Evangelie van de Perfectie
Het Evangelie van Eva
Het Evangelie van de Twaalf
Memoria Apostolorum
Het Evangelie van de Zeventig
Het Evangelie van Judas
De Grafplaat van de Apostelen
Het Boek van de slangenbezweringen
De Lotsbestemming van de Apostelen


Zie ook:
Auteurschap van de brieven van Paulus http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteurschap_van_de_brieven_van_Paulus
Pseudepigrafen http://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudepigrafen
Apocriefen http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocriefen

- - - - - - -
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocriefen_van_het_Nieuwe_Testament
- - - - - - -
Laatst bijgewerkt door Pluizer op za jan 21, 2006 8:14 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » do jan 19, 2006 8:52 pm

Zojuist vond ik een site met verklaringen van Thomas. Daar staan alle 114 logia, met verklaringen erbij. Om een indruk te geven van hoe je teksten kunt interpreteren en verklaren, hieronder een voorbeeld. Gequote staat het fragment zoals ik het vandaag getoond heb. Daaronder staat de vertaling zoals op die site, gevolgd door een verklaring die ze er geven.

Zijn leerlingen zeiden tegen hem:
Op welke dag zal de rust van de doden tot stand komen
en op welke dag zal de nieuwe wereld komen?
Hij zei tegen hen:
Wat jullie verwachten is gekomen
maar jullie herkennen het niet.

(Evangelie van Thomas 51)

51
Zijn leerlingen zeiden tot hem: "Op welke dag zal de rust der doden intreden? En op welke dag komt de nieuwe wereld? Hij sprak tot hen:" Waar gij naar uitkijkt is reeds gekomen, maar gij herkent het niet".

Verklaring:
De doden, die denken dat ze leven, of de slapenden die denken dat ze wakker zijn, kennen geen rust. Altijd zijn ze met hun gedachten bezig, met hun verleden en toekomst, met het oplossen van problemen, met het verwerven en verdedigen van hun bezit en meningen en met het zin geven aan hun leven zonder zin. Als ze daarmee ophouden begint voor hen de nieuwe wereld. De ontwaakte maakt daar al deel van uit, maar ze zien het niet.

- - - - - - -
bron: http://thomasevangelie.fol.nl/index.html
- - - - - - -
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » do jan 19, 2006 9:00 pm

Hieronder een uitleg over het auteurschap van de brieven van Paulus, afkomstig van Wikipedia. (Daar staan vele linken in de uitleg, die hier zijn weggevallen.)

- - - - - - -

Auteurschap van de brieven van Paulus

Het auteurschap van de brieven van Paulus wordt regelmatig betwist. De brieven van Paulus maken een groot deel uit van het Nieuwe Testament.

Toen de allereerste lijst van de Nieuw Testamentische canon werd opgesteld, nam de maker van deze lijst (Marcion, de tweede eeuwse stichter van het Marcionisme, gelijkend op het gnosticisme) daar alleen het Evangelie naar Lucas en de brieven van Paulus in op. In de lijst van de Paulus brieven ontbraken echter 1 en 2 Timoteüs en Titus. De auteur van Efeziërs neemt de stijl over van de meeste brieven van Paulus, maar beroept zich in het geheel niet op 2 Tessalonicenzen of de pastorale brieven. Om deze redenen wordt het auteurschap van veel van de traditioneel aan Paulus toegeschreven brieven reeds eeuwenlang door vele kritische onderzoekers betwijfeld.


Inhoud
1 Onbetwiste brieven
2 Kolossenzen
3 Efeziërs
4 Tweede brief aan de Tessalonicenzen
5 De pastorale brieven (Timoteüs 1 en 2 en Titus)
6 Hebreeën
7 Zie ook
8 Bibliografie


Onbetwiste brieven
In de volgorde waarop ze in het Nieuwe Testament voorkomen, zijn de onbetwiste aan Paulus toegeschreven brieven:

Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Filippenzen
1 Tessalonicenzen
Filemon

Voor de overige brieven zijn bij de vraag of Paulus de werkelijke auteur kan zijn meerdere argumenten en tegenargumenten aangedragen.


Kolossenzen
Veel onderzoekers beschouwen Kolossenzen als niet van de hand van Paulus. Een deel van de argumenten tegen het auteurschap van Paulus heeft te maken met verschillen in stijl en woordgebruik. De brief wordt echter wel gekenmerkt door bepaalde karakteristieke frases, die in andere brieven van Paulus ook voorkomen en derhalve op het auteurschap van Paulus zouden kunnen wijzen zoals het gebruik van christo en en kurio die op dezelfde manier gebruikt worden als elders.

De hogere graad van theologische ontwikkeling in de brief vergeleken met de andere brieven, heeft veel onderzoekers tot de conclusie gebracht dat als het van Paulus is, het erg laat moet zijn geschreven. Echter, omdat de auteur van Efeziërs de brief als echt erkent, denken de meeste onderzoekers dat als Kolossenzen vervalst is, het wel een vroege vervalsing moet zijn.


Efeziërs

Vóór het auteurschap van Paulus

Het lijkt erop dat er in de vroege kerk weinig twijfel is geweest of Paulus de auteur was van de Brief aan de Efeziërs. Vroege kerkvaders met een zekere autoriteit halen deze brief in hun geschriften aan. Voorbeelden daarvan zijn de geschriften van Tertullianus (Tegen Marcion 5.22.17), Clemens van Alexandrië (Str 4.65) en Irenaeus (Her 5.2.3.). Het is onwaarschijnlijk dat zulke belangrijke figuren in de vroege kerk uit zo'n brief zouden hebben geciteerd zonder zelf te geloven dat hij van Paulus afkomstig was.

Tegen het auteurschap van Paulus

De meerderheid (echter niet iedereen) van de huidige onderzoekers neigt naar een ander auteurschap voor deze brief. Deze argumenten kunnen in vier groepen worden onderverdeeld.

Ten eerste, de grote verschillen in stijl en vocabulaire van de brief vergeleken met de onbetwiste brieven van Paulus. Opvallend is de lengte van de zinnen. Er zijn 50 zinnen in de brief, waarvan er 9 meer dan 50 woorden bevatten. De brief die daar het dichtste bij komt is de brief aan de Romeinen, waar drie zinnen in voorkomen met een vergelijkbare lengte tussen een totaal van 581. Naast deze stijlafwijking komen er in de brief ook nog eens 116 woorden voor die nergens voorkomen in onbetwiste brieven.

Ten tweede, het theologische gezichtspunt dat in de brief naar voren komt, verschilt aanzienlijk van dat in de andere brieven. Het woord Ekklesia wordt hier voor het eerst gebruikt om de universele kerk mee aan te duiden in plaats van de lokale kerken die Paulus had gesticht. Zwaarwegender nog, is dat de eschatologie in de brief zeer afwijkt van wat we normaal bij Paulus zien. De afwezigheid van het uitzien naar de spoedige terugkeer van Christus en het noemen van toekomstige generaties en zorgen over de sociale omstandigheden lijken in tegenspraak met het geloof van Paulus in Romeinen en Korintiërs dat het einde zeer nabij is.

Ten derde, het beeld van Paulus is erg sterk. hij wordt voorgesteld als de gevangene voor Christus, een exclusief gebruik van het bepaalde lidwoord dat Paulus boven iedere andere vervolgde christenen lijkt te willen plaatsen. Ook ontbreekt iedere vermelding van andere discipelen of helpers, wat bij Paulus ongewoon is. Dit is strijdig met het zelfbegrip van Paulus dat hij mede-oprichter is van de christelijke traditie samen met de andere apostelen. Deze tegenstrijdigheid wordt nog duidelijker als meegewogen wordt dat de status van Paulus als apostel omstreden was en hij zich intens bewust was van zijn eigen rol {als Saulus} in de vroege vervolging van de Kerk. Dit exclusieve portret van de autoriteit van Paulus lijkt veel beter te passen bij de visie van iemand die dit beeld van hem na zijn dood wilde aanmoedigen.

Ten vierde, het sterke bewijs van het steunen op de onomstreden brief aan de Kolossenzen lijkt aan te geven dat dit een brief is die na zijn dood geschreven is en bedoeld is om een deel van zijn theologie te herformuleren en verder te ontwikkelen.


Tweede brief aan de Tessalonicenzen
Udo Schnelle heeft aangetoond dat 2 Tessalonicenzen beduidend afwijkt van de stijl van de onbetwiste brieven, waar het finaal en bekrompen is in plaats van een levendige en kortaangebonden discussie over een heel bereik aan thema's. Ook ontbreken in 2 Tessalonicenzen de wezenlijke open en diepzinnige vragen die je in veel van de andere brieven van Paulus aantreft. Alfred Loisy heeft bovendien laten zien dat deze brief kennis verraad van de synoptische evangeliën, die nog niet waren geschreven toen Paulus zijn brieven schreef. Bart Ehrman merkte op dat het hameren op de authenticiteit in de brief zelf en het sterke veroordelen van vervalsing aan het begin van de brief zo'n typische slimmigheid is, die je meestal aantreft in vervalste documenten.

Wat ook vaak naar voren wordt gebracht is de context van de brief. Zo beweert bijvoorbeeld Norman Perrin dat in het gebed in de tijd van Paulus, God (de Vader) doorgaans als de ultieme rechter werd gezien in plaats van Jezus (dat laatste werd pas populair tegen het einde van de eerste eeuw). In 2 Tessalonicenzen staat moge de Heer uw harten richten op .... de standvastigheid van Christus (3:5) in contrast met 1 Tessalonicenzen moge uw harten in onschuld vestigen ... voor God en Vader, bij de wederkomst van onze Heer Jezus....(3:13), hetgeen zou suggereren dat deze brief enige tijd na de dood van Paulus werd geschreven.

Het grootste theologische verschil tussen de twee brieven is volgens deze onderzoekers, dat in 1 Tessalonicenzen de dag van Christus nabij is, terwijl het grootste deel van 2 Tessalonicenzen volledig gewijd lijkt te zijn aan het juist aantonen van het tegendeel en dat er in feite eerst allerlei andere dingen staan te gebeuren. Zij denken dat het verschijnen van 2 Tessalonicenzen veroorzaakt is door het uitblijven van de wederkomst voor het overlijden van Paulus en dat dit de enige reden is dat 2 Tessalonicenzen werd geschreven.


De pastorale brieven (Timoteüs 1 en 2 en Titus)
De pastorale brieven werden voor het eerst in twijfel getrokken vanwege de wetenschap dat Marcion in zijn samenstelling van de vroegst bekende lijst van de canon van het Nieuwe Testament waarin hij alleen de brieven van Paulus en het Lucas evangelie opnam, geen pastorale brieven noemt. Tertullianus verbaasde zich over deze weglating door Marcion. Later werden pogingen gedaan dit probleem tot een oplossing te brengen middels tekstkritiek en vergelijking met de andere Paulus brieven. De enorme verschillen veroorzaakten zulke grote technische problemen dat dit het belangrijkste argument werd tegen het auteurschap van Paulus voor deze teksten.

Het taalgebruik in de pastorale brieven is duidelijk afwijkend van dat van de andere brieven en laat hier zelfs meer overeenkomsten zien met teksten uit de algemene helleense filosofie dan met de andere Paulus brieven. Hoewel statistieken nooit een hard argument kunnen vormen, wordt 1/3 van de vocabulaire nergens gebruikt in de overige brieven en meer dan 1/5 deel wordt nergens in het Nieuwe Testament gebruikt. De vocabulaire past beter bij dat van christelijke schrijvers uit de tweede eeuw, terwijl Paulus in de eerste eeuw schreef en veel minder overeenkomsten met de gebruikelijke vocabulaire laat zien.

De manier waarop de vocabulaire wordt gebruikt (de stijl) is ook verschillend, bijvoorbeeld in plaats van geloof (hebben) op zichzelf te gebruiken, wordt geloof deel van het lichaam van christelijk geloof. Ook zijn de pastorale brieven opmerkelijk meditatief en verstild, wat meer een kenmerk is van het literaire helleense Grieks dan van het dynamische Grieks met zijn dramatische betwistingen met uitbarstingen en tegenstanders die gebruikt worden in de overige aan Paulus toegeschreven brieven.

De situering van Paulus in de pastorale brieven is echter tegen het einde van zijn leven, zodat deze variaties te maken zouden kunnen hebben met de overgang van een middelbare Paulus naar een oudere man. Norman Perrin daarentegen stelt dat deze situering op geen enkele manier ingepast kan worden in het leven of werk van Paulus zoals dat in de overige brieven en handelingen naar voren komt. Harnack, Lightfoot en anderen hebben hypothetische scenario's voorgesteld die deze brieven plaatsen tegen het einde van Paulus leven zonder dat de biografische informatie in de andere brieven of de Handelingen wordt tegengesproken.

Qua theologie zien de meeste onderzoekers de pastorale brieven als meer passend bij het (niet-gnostische) denken van de Kerk van de tweede eeuw, dan bij dat van de eerste eeuw. In de eerste eeuw was het gewoon het idee van de tijd van Christus als ogenblikkelijk te beschouwen (zoals beschreven in de niet-pastorale brieven), terwijl het in de tweede eeuw meer als veraf werd gezien, in overeenstemming met de in de pastorale brieven gemaakte keuze om de instructies voor langere tijd vast te leggen na het overlijden van de apostelen.

De pastorale brieven zetten vooral de kerkorganisatie uiteen en hoe de instellingen van bisschop en diaken moeten worden ingevuld, iets wat de kerk heel goed zou uitkomen, zeker tegenover de meer gnostische kant van het christendom die geen steun gaf aan formele structuren en geen bezwaren had tegen de vrouw in het ambt. De pastorale brieven zetten ook een eigenaardige kerkelijke instelling uiteen, namelijk die van de weduwen (gebed verbonden met kuisheid). De meeste onderzoekers geloven dat deze instelling pas aan het einde van de tweede eeuw werd ingesteld in plaats van in de tijd van Paulus.

Nog een eigenaardigheid betreft de valse leraren, waar de pastorale brieven een buitengewone toewijding aan de dag leggen, in het bijzonder bij het veroordelen van de mystiek en het gnostiek. In plaats van een theologisch debat aan te gaan met de valse leraren (zoals Paulus doet in de andere brieven die aan hem worden toegeschreven), suggereren de pastorale brieven slechts aanhalingen uit de schrift. Onderzoekers als Kümmel stellen dat áls het gebrek aan debat met de valse leraren slechts kwam omdat ze geen tegenspraak waardig waren, het ook niet nodig zou zijn geweest de mensen tegen ze te waarschuwen.

De onderzoekers zijn het grotendeels met elkaar eens dat deze brieven bekend waren bij Polycarpus en Ignatius van Antiochië en misschien ook bij Clemens. Daardoor zouden ze niet later geschreven kunnen zijn dan aan het begin van de tweede of het einde van de eerste eeuw.


Hebreeën
De brief aan de Hebreeën noemt zelf de auteur niet met name, hoewel de kerkelijke traditie ervan uitgaat dat het Paulus was. Omdat de stijl echter zo afwijkend is, was het auteurschap zelfs in de oudheid al duidelijk omstreden. Vroege kerk autoriteiten gingen zelfs zover te erkennen dat sprake was van een andere auteur. Om deze kwestie tot een oplossing te brengen zonder het auteurschap van Paulus op te hoeven geven, werd om de tekst meer autoriteit te geven, het argument naar voren gebracht dat de afwijkende stijl te wijten was aan een assistent van Paulus, zoals bijvoorbeel Lucas of Clemens van Rome.

Andere antieke autoriteiten echter, zoals Tertullianus merkten op hoe de theologie en de leer van de brief in extreme mate afweek. Daarom werden diverse andere kandidaten voor de brief aangedragen, zoals Barnabas (een favoriet van Tertullianus) die met Paulus meereisde, Apollos, een volgeling van Johannes de Doper (voorkeur van Luther en vele moderne onderzoekers) en minder waarschijnlijke kandidaten zoals Silas. Origenes bracht naar voren dat het antwoord altijd onbekend zou bijven, behalve dan voor God.


Zie ook
Canonvorming van het Nieuwe Testament http://nl.wikipedia.org/wiki/Canonvorming_van_het_Nieuwe_Testament
Jezus (historisch-kritisch benaderd) http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28historisch-kritisch_benaderd%29


Bibliografie
The Orthodox Corruption of Scripture - Bart Ehrman
The Gnostic Paul - Elaine Pagels
An Introduction to the New Testament - Richard Heard
The History and Theology of the New Testament Writings - Udo Schnelle
The New Testament: An Introduction - Norman Perrin
Introduction to the New Testament - Werner Kummel

- - - - - - -
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteurschap_van_de_brieven_van_Paulus
- - - - - - -
Laatst bijgewerkt door Pluizer op do jan 19, 2006 9:19 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Dukka » do jan 19, 2006 11:18 pm

Pluizer schreef:Dus je gelooft dat geesten bestaan? Wat houden die geesten dan in? Zijn het geesten van levende mensen, van overleden mensen, of van andere krachten?

Ja, ik geloof wel in een soort van geesten. Het lijken mij een soort andere krachten, al is dit één van de dingen die wij als mensen niet kunnen begrijpen.
Hoe past dit dan bij de uitleg dat Jezus de "Zoon van God" is?

Pff, daar vraag je me wat. Daar zou ik me eens in moeten verdiepen, of onze deken naar vragen.
De weg is het doel? Dat is bij mijn weten een oosterse spreuk. Taoïstisch, misschien?

Ik heb het in ieder geval gehoord van onze deken, en ik moet zeggen dat ik het er wel mee eens ben.
Die podcastende priester heb ik deze week op de televisie gezien. Het werd gekscherend "godcasting" genoemd.

Misschien kan McDuck ook podcasting aanbieden? Een podcastende Pluizer?

Ik kende het ook nog niet tot die uitzending. Heb het nu al een paar keer beluisterd, en vind het wel aardig. Is in iedergeval goed voor m'n Engels :)
Een podcastende Pluizer op McDuck.nl... ag, je kan altijd wat insturen
"This is a business for lame ducks."
Dukka
Member
 
Berichten: 109
Geregistreerd: za jan 14, 2006 2:08 pm

Berichtdoor Pluizer » za jan 21, 2006 8:06 pm

Dukka schreef:Ja, ik geloof wel in een soort van geesten. Het lijken mij een soort andere krachten, al is dit één van de dingen die wij als mensen niet kunnen begrijpen.

Ik denk dat veruit de meeste van die zgn. "geesten" door de mens zelf zijn gecreëerd. Als je een geest bedenkt gaat deze vanzelf een eigen leven leiden, en zodoende lijkt het een "echte geest". Vandaar dat ik tegen "geesten oproepen" ben. Je weet nooit of je een spel met jezelf speelt, of dat er een "echte geest" aanwezig is. Ik denk dat de mens zélf een krachtveld heeft.
Om nog wat verder te gaan. Ik denk dat de vraag of er een god bestaat, op zich onbelangrijk is. Want als een aantal mensen met elkaar afspreken dat er een god moet zijn, wie kan hen dan tegenspreken? Hoe meer mensen in een god geloven, hoe groter het krachtveld. Misschien is god een soort van collectief bewustzijn?

Dukka schreef:
Pluizer schreef:[Heilige Drie-eenheid]Hoe past dit dan bij de uitleg dat Jezus de "Zoon van God" is?

Pff, daar vraag je me wat. Daar zou ik me eens in moeten verdiepen, of onze deken naar vragen.

Is een combinatie van die twee ook een optie? Hoe kun je geloven als je zelf niet weet wat het voor je inhoudt?

Dukka schreef:[De weg is het doel? Taoïstisch, misschien?] Ik heb het in ieder geval gehoord van onze deken, en ik moet zeggen dat ik het er wel mee eens ben.

Ik ben het er ook mee eens. Kan ik deze visie in de Bijbel terugvinden?

Dukka schreef:Een podcastende Pluizer op McDuck.nl... ag, je kan altijd wat insturen

Dit komt niet enthousiast over, of wel? McTalpa.nl heeft inmiddels al een bod gedaan. Het zou jammer zijn als Pluizer weggekocht zou worden van McDuck.nl...
Laatst bijgewerkt door Pluizer op za jan 21, 2006 8:18 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Dukka » za jan 21, 2006 11:20 pm

Pluizer schreef:Ik denk dat veruit de meeste van die zgn. "geesten" door de mens zelf zijn gecreëerd. Als je een geest bedenkt gaat deze vanzelf een eigen leven leiden, en zodoende lijkt het een "echte geest". Vandaar dat ik tegen "geesten oproepen" ben. Je weet nooit of je een spel met jezelf speelt, of dat er een "echte geest" aanwezig is. Ik denk dat de mens zélf een krachtveld heeft.

Daar geef ik je gelijk in. Ik zie de gedachten van de mens, als één van de sterkste dingen uit het lichaam (als je dat bij het lichaam mag rekenen). Wanneer je ergens zover in geloofd, ben ik er van overtuigt dat je het ook kan gaan zien, de zogenaamde 'geesten' van sommige mensen.
Is een combinatie van die twee ook een optie? Hoe kun je geloven als je zelf niet weet wat het voor je inhoudt?

Uiteraard. Ik heb echter geen zeeën van tijd en mogelijkheden. Dan zul je af en toe wel moeten informeren bij andere. Dat wil niet zeggen dat ik direct hetzelfde geloof, maar ik zal wel al snel die kant op gaan hangen.
[De weg is het doel]Ik ben het er ook mee eens. Kan ik deze visie in de Bijbel terugvinden?

Zal ik ook eens navragen.
Dit komt niet enthousiast over, of wel? McTalpa.nl heeft inmiddels al een bod gedaan. Het zou jammer zijn als Pluizer weggekocht zou worden van McDuck.nl...

Er zijn meerdere mensen die roepen dat ze wel wat willen doen/maken, maar die het vervolgens helemaal laten afweten. Dus ik verheug me nergens op nee. Maar stuur je pilot op, en je hoort het wel!
Maarja, als je al een bod hebt gekregen van McTalpa... Tja, wij zijn een publieke website, dus je moet niet al te veel geld van ons verwachten. (Wat je bij ons natuurlijk wel kunt verwachten is een hoge kwaliteit!)
"This is a business for lame ducks."
Dukka
Member
 
Berichten: 109
Geregistreerd: za jan 14, 2006 2:08 pm

Berichtdoor Pluizer » zo jan 22, 2006 8:42 pm

Dukka schreef:Ik zie de gedachten van de mens, als één van de sterkste dingen uit het lichaam (als je dat bij het lichaam mag rekenen). Wanneer je ergens zover in geloofd, ben ik er van overtuigt dat je het ook kan gaan zien, de zogenaamde 'geesten' van sommige mensen.

Die interpolerende manier van denken maakt gedachten behalve sterk, tegelijkertijd heel zwak. Ik zie gedachten als software, en software kun je kraken of besmetten met een virus. Ander zwak punt is dat de mens zich kritiekloos neigt vast te klampen aan beelden en woorden, terwijl beelden en woorden slechts een fractie van een gedachte kunnen weergeven, en vaak op een manier die voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
Ik denk dat psychische ziekten vergelijkbaar zijn met een computervirus. Zo kunnen gedachten een mens tot zelfvernietiging drijven.

Dukka schreef:Ik heb echter geen zeeën van tijd en mogelijkheden. Dan zul je af en toe wel moeten informeren bij andere. Dat wil niet zeggen dat ik direct hetzelfde geloof, maar ik zal wel al snel die kant op gaan hangen.

Je zal snel de kant van je informanten op gaan hangen? Dat maakt je makkelijk beïnvloedbaar.

Dukka schreef:[podcastende Pluizer] Er zijn meerdere mensen die roepen dat ze wel wat willen doen/maken, maar die het vervolgens helemaal laten afweten. Dus ik verheug me nergens op nee.

Pluizer is schuldig. Het wordt hoog tijd dat ik het DCML-archief t/m 1999 naar jullie opstuur, zoals beloofd.

Dukka schreef:Maar stuur je pilot op, en je hoort het wel!

Je kunt een prijsvraag houden. Hoe zou een McDuck podcast klinken? Misschien kun je interviews met auteurs aanbieden, als onderdeel?

Dukka schreef:Maarja, als je al een bod hebt gekregen van McTalpa... Tja, wij zijn een publieke website, dus je moet niet al te veel geld van ons verwachten. (Wat je bij ons natuurlijk wel kunt verwachten is een hoge kwaliteit!)

:) Ik zie mogelijkheden. Toen ik op McDuck begon, had ik als idee om McDuckers te laten betalen voor Pluizerbijdragen. Men werd toen heel boos. Maar de tijden veranderen. Mijn systeem is sindsdien dat ik het klagen gratis doe. Voor iets positiefs moet men diep in de buidel tasten. (Heb je de prijslijst al binnen?)
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » zo jan 22, 2006 8:57 pm

Hieronder weer wat apocrief spul:

Jezus zei:
Gelukzalig is de leeuw
die door de mens wordt gegeten,
en de leeuw zal mens worden.
En vervloekt is de mens
die door de leeuw wordt gegeten,
en de mens zal leeuw worden.

(Evangelie van Thomas 7)

- - - - - - -

Jezus zei:
Hij die de wereld heeft gekend
is meester geworden over zijn lichaam
en wie meester geworden is over het lichaam
is superieur aan de wereld.

(Evangelie van Thomas 80)

- - - - - - -

Zij die zeggen:
'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan',
die dwalen.
Want hij is eerst opgestaan
en toen gestorven.
Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft,
kan hij niet sterven!
Alleen als God in hem gaat leven,
kan hij sterven.

(Evangelie volgens Filippus 17)

- - - - - - -

Wie tegen zijn wil slaaf is,
zal vrij kunnen worden.
Wie door een gunst van zijn meester
vrij geworden is
maar zichzelf weer als slaaf verkocht heeft,
kan niet meer vrij worden.

(Evangelie volgens Filippus 89)
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Pluizer » zo jan 22, 2006 9:23 pm

Het mooie van apocrief materiaal vind ik dat je er uit kunt plukken wat je wilt. Er zijn ook fragmenten waar ik het niet mee eens ben. Dat heb ik ook met de Bijbel, maar dat materiaal is heilig verklaard door religieuze organisaties. Dat maakt discussies moeilijk. Zodoende komt het me goed uit als apocrief materiaal verketterd wordt.
Indien nodig kan ik me verdedigen door middel van Bijbelcitaten, over verworpen bouwstenen. Zie de uiteenzetting hieronder, afkomstig uit Psalmen, Thomas (apocrief) , Matteüs, Marcus en Lucas:

De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

Psalmen 118:22

- - - - - - -

Jezus zei:
Laat mij de steen zien
die de bouwlieden hebben verworpen:
het is de hoeksteen.

(Evangelie van Thomas 66)

- - - - - - -

Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

Het evangelie volgens Matteüs 21:42-44
(In andere handschriften ontbreekt vers 21:44.)

- - - - - - -

'[...] Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”’

Het evangelie volgens Marcus 12:10-11

- - - - - - -

Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

Het evangelie volgens Lucas 20:17-18

- - - - - - -

Ik vind de fragmenten uit Psalmen en Thomas heel mooi en zuiver. De fragmenten uit Matteüs, Marcus en Lucas vind ik vaag, alsof men diverse uitspraken aan elkaar heeft geknoopt. Ik ben benieuwd naar reacties.
Pluizer
Member
 
Berichten: 511
Geregistreerd: zo jan 15, 2006 7:52 pm

Berichtdoor Dukka » zo jan 22, 2006 9:51 pm

Pluizer schreef:Die interpolerende manier van denken maakt gedachten behalve sterk, tegelijkertijd heel zwak. Ik zie gedachten als software, en software kun je kraken of besmetten met een virus. Ander zwak punt is dat de mens zich kritiekloos neigt vast te klampen aan beelden en woorden, terwijl beelden en woorden slechts een fractie van een gedachte kunnen weergeven, en vaak op een manier die voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
Ik denk dat psychische ziekten vergelijkbaar zijn met een computervirus. Zo kunnen gedachten een mens tot zelfvernietiging drijven.

Pff, saai hoor, het met je eens zijn ;)
Je zal snel de kant van je informanten op gaan hangen? Dat maakt je makkelijk beïnvloedbaar.

Klopt (ik ben zowiezo al (te) gemakkelijk te overtuigen). Maar wat moet ik dan? Ik vind het allemaal erg interessant, daar niet van, maar ik ben ook maar een beperkte tijd hier op aarde (hoop ik). Die tijd wil ik niet allemaal opmaken aan het verleden of de toekomst. Ik doe mij best en laat God weten wat ik geloof en hoe ver ik daar in wil gaan, en op het einde hoop ik maar dat dat voldoende was.
Je kunt een prijsvraag houden. Hoe zou een McDuck podcast klinken? Misschien kun je interviews met auteurs aanbieden, als onderdeel?

Een prijsvraag... Moet overal wat tegenover staan? Ik zou zeggen, ga lekker je gang, en wanneer je het goed genoeg doet win je als prijs misschien wel een eigen pagina op McDuck.nl!
"This is a business for lame ducks."
Dukka
Member
 
Berichten: 109
Geregistreerd: za jan 14, 2006 2:08 pm

VorigeVolgende

Keer terug naar Maatschappelijk

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron